(Roma 12:14, 17-19, 21) Napakalinaw ng mga salita ni Pablo kung paano natin dapat pakitunguhan ang mga di-sumasampalataya, maging ang mga sumasalansang sa atin. This comment has been removed by the author. Now customize the name of a clipboard to store your clips. wala na itong magiging kaibigan, kaninuman lumapit. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . Eclesiastes: Ang kahulugan at layunin ng buhay. Kawikaan 2:22; 10:30; 11:31: Inilalarawan ang masamang kalagayan ng sanglibutan. Its not really my work, maybe it can help for those who does their research 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . KAW 25:2 Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga hari ay magusisa ng isang bagay. Mga Kawikaan 14:17 Siya na madaling magalit ay gumagawa ng kamangmangan: at ang isang taong may masamang hangarin ay kinapopootan. Ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. BELIEVE TO SEE 03 - FAITH THAT WORKS - BRO. Mga Kawikaan: Mga kawikaan ni Solomon. 10:13 222. at sa taong bukás-palad, lahat ay malapit. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. BELIEVE TO SEE 04 - PANANAMPALATAYANG NAGPAPAGALING - BRO. Ang nagsisikap matuto, sa sarili ay nagmamahal. higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. 3 Ang salitang “puso” ay mga 100 ulit na binanggit sa Kawikaan. Ang aklat ng Kawikaan ay nagpapakita ng mga paghahambing sa pagitan ng banal at matalinong babae at ng kakaiba o mangmang na babae: 2:1-3) Ano ang gagawin mo kung nakita mong may bahid ng kaisipan ni Satanas ang isang programa? HARDSHIPS, SUFFERING & GOD’S SOVEREIGNTY 3. Bakit may nakasulat sa Biblia na ang dugo ni … 18 Ang bansang walang patnubay ng See our Privacy Policy and User Agreement for details. 5 Magtiwala ka nang buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. Sa anong paraan maaari nating pagpalain ang mga nang-uusig sa atin? BELIEVE TO SEE 02 - FAITH THAT RESTORES - PTR. 3. Diyos ay puno ng kaguluhan, BELIEVE TO SEE 02 - FAITH THAT RESTORES - PTR. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. (Kawikaan 2:1-5) Anuman ang maaaring sinabi sa iyo ng ibang tao, may sagot sa mga tanong na ito, at puwede mong masumpungan ang mga ito —sa Bibliya. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Kawikaan 3:19; 8:23-31: Itaas ang Dios na Lumalang ng Langit at ng lupa. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. 19:21 At sinabi sa kaniya, Narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Makakatulong ang ‘maraming tagapayo’ lalo na kung seryoso ang kondisyon mo.—Kawikaan 15:22. You can change your ad preferences anytime. 19:21 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa … Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ang kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang programang inihanda upang mabigyang kakayahan ang mga mananampalataya tungo sa mabisang pag-aaning espirituwal. 19:21? sumusunod sa Kautusan. at sa mga mangmang ay may hagupit na nakahanda. 19:21? ࡱ > 7 bjbjU U " 7|7| l j j j 8 t r "( ( ( ( ( ( $ @ z# E ( ( ( ( ( # ( ( h JOSEPH FERMIN - 10AM MORNING SERVICE. KAWIKAAN 29:18. Ang sumusunod na tsart ng mga hari ng Israel at Juda ay makatutulong sa iyong pag-aaral ng mga aklat ng Mga Hari at Mga Cronica. Gaya nang sinabi, “Kawikaan 19:21 – May maraming katha sa puso ng tao…” Ang iba naman ay ibig lamang nilang itayo ang sarili nilang kagustuhan subalit hindi tuwirang nagpasakop sa kalooban ng Dios – Roma 10:1-3. BELIEVE TO SEE 04 - FAITH THAT HEALS - PTR. 6 Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Mga Panaghoy: Panaghoy sa … Siya ay patay na at nagsasalita pa? kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating kasamahan. T837-Sa Kawikaan 30:18, ano ang tinutukoy na totoong kagila-gilalas na bagay? at ang nagwawalang-bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Mga Kawikaan 16:32 Ang mabagal sa galit ay mas mahusay kaysa sa makapangyarihan; at siya na namumuno sa kanyang espiritu kaysa sa kumuha ng isang bayan. KAWIKAAN 29:18 2. KAWIKAAN 3:5-6 4. Acts 17:25 Job 34:14-15 Jer. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. JOSEPH FERMIN - 4PM AFTERNOON SERVICE. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Ipahintulot mo, Paruparong luksa, Dalitin ko yaring matinding dalita. HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE. bout translation in English-Tagalog dictionary. 19:23 Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Marami po kasi ang naging katha ng sariling pagiisip ng tao. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . BELIEVE TO SEE 04 - FAITH THAT HEALS - PTR. ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. limjohn.blogspot.com 2 August 2018 at 19:21. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Is God in absolute control over all the circumstances and details of my life? 8:28 1 Cor. JAY REBANAL - 6:30PM EVENING SERVICE, BELIEVE TO SEE 3 - FAITH THAT WORKS - PTR. 20 Ang paggamit ng mga maliliit na mga titik sa magkailang talata ay nagpapahiwatig ng mga puna na may tipong makasaysayan, mapananggol, " mga paliwanag na may m. ©apagpunong katuruan. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang; ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa kaguluhan. 10:23 Matt 6:25-27,34 Prov 16:9 Prov 19:21 Jer. Ang kayamana'y umaakit ng maraming kaibigan. Ang Awit ng mga Awit: Awit ng pag-ibig. Gayundin, sinasabi ng isang kawikaan, “Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo, nguni’t punahin mo ang matalino at iibigin ka nito” (Kaw. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad sa isa pang pagkakataon na pagpagin ang alikabok sa kanilang paa upang tutulan ang mga di tumatanggap sa kanilang magandang balita. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo. at tila ulang walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. kung hindi'y ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. MGA KAWIKAAN 25 KAW 25:1 Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. (Kawikaan 23:33, Magandang Balita Biblia) Ganito ang paliwanag ni Allen, isang malakas uminom ng alak na binanggit sa naunang artikulo: “Ang pagiging alkoholiko ay hindi lang sakit sa katawan; sakit din ito sa isip at pag-uugali. 1 Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa: . Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay,kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Basahin ang Ezekiel 16 - pagsasalin '' Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ' at Apocalypse Explained (Whitehead translation) # 827 HARDSHIPS, SUFFERING & GOD’S SOVEREIGNTY 2. Reply ... ang awit 90:2 at ang juan 1:1 at ang kawikaan 8:22 at ang genesis 1:1 iisa lang ba ang pakahulugan nito ayon sa biblia? 1:5 Jer. mapayuhan mo mang minsan, patuloy ding manggugulo. T837-Sa Kawikaan 30:18, ano ang tinutukoy na totoong kagila-gilalas na bagay? Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. ... (Galacia 5:19-21) Para malaman kung may sangkot na espiritismo ang paggamot, isaalang-alang ang sumusunod na mga … Hindi mo na naiisip kung nakasasakit ka ng ibang tao.” KAWIKAAN 19:21 3. Mas mabuti pang tumira sa bubong ng bahay (Kawikaan 21:9), sa ilang (Kawikaan 21: 19), o sa isang sulok ng bubong ng bahay (Kawikaan 25: 24) kay sa manirahang kasama niya. Bakit may nakasulat sa Biblia na ang dugo ni Abel ay sumisigaw? Halimbawa, ... (Gal. 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: ALVIN GUTIERREZ - 10AM MORNING... No public clipboards found for this slide, DIVINE DIRECTION 3 - TRUST THE PROCESS - PTR JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE. 5:19-21; Efe. 1. pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. MGA PAGHAHAMBING. Iyong pag-aaralan ang mga aklat na ito sa hinaharap. T839-Diba ang patay ay wala nang magagawa? ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting maybahay. Version Information. Parusahan mo ang mapanuya, matututo pati mangmang. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan. BELIEVE TO SEE 03 - FAITH THAT WORKS - PTR. Mga Romano 6:23 - Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Katuruan tungkol sa Paglilimos - “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang; gayon din ang alipin, di dapat mamuno sa mga dugong bughaw. 2 Upang makapagingat ka ng kabaitan, at upang ang iyong mga labi ay makapagingat ng kaalaman.. 3 Sapagka't ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis: . Tagalog Bible: Proverbs. Ang anak na hangal ay kasawiang-palad ng kanyang ama. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay. ang gumawa nito'y makakaranas ng kapayapaan, at ligtas sa kapahamakan. 29:11 Rom. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. T836-Ano ang ibig sabihin ni Cristo sa Mat. Eclesiastes 1:4; 3:11: Ipinakilala ang … Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan. 21 Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. BELIEVE TO SEE 02 - FAITH THAT RESTORES - PTR. Kaya’t nagkaroon ng iba’t iba at maraming paniniwala. Iwasan ito gaya ng pag-iwas mo sa isang nakakahawang sakit! ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Si Haring Solomon ang pangunahing tauhan sa aklat ng I Mga Hari , ang sumulat ng Mga Kawikaan, Eclesiastes, at Ang Awit ng Mga Awit. Buhat pa kanginang ikaw’y nangungusap Bawat salita mo’y matulis na sibat, Saka ang hanap mong mabangong bulaklak, Luksang paruparo, siya ko ring hanap. Looks like you’ve clipped this slide to already. May hatol na nakalaan para sa mga mapanuya. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. See our User Agreement and Privacy Policy. BELIEVE TO SEE 03 - PANANAMPALATAYANG MAY PAG-GAWA - SIS. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. C.Sawikain/kawikaan Kahulugan ng salawikaing Ang ginamit sa usapan: 1. hinipang lobo - mataba 2. napabayaan sa kusina - bundat, namimilog ang katawan 3. may gintong kutsa sa bibig - mayaman 4. ang laks ng dating - may dating na ibang klase ang isang tao 5, may utak - Matalino 6. nagsusunog ng kilay - nag-aaral nang mabuti An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sikmura. Dinaramdam ko rin ang dinaranas mo At sa kasawia’y magkauri tayo, Ako ma’y mayroong nawawalang bango Ng isang bulaklak kaya naparito. tl Bueno, isaalang-alang: Bagaman ang Estados Unidos ng Amerika ay binubuo ng 50 estado na may kani-kaniyang mga batas at pamahalaan na nagkakaisa sa ekonomiya sa ilalim ng isang pambansang pamahalaan, ang bansa ay mayroon pa ring angaw-angaw na mga walang trabaho; ang katatagan nito sa ekonomiya ay pinagbabantaan pa rin ng pana-panahong … Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Isa na rito ang Kawikaan. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang;ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa … T838-Ano ang kahulugan ng Juan 15:22 ? Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Isaias: Mga hula tungkol sa Mesias at ang kaharian ng Dios. pagsabihan mo ang may unawa, lalawak ang kanyang kaalaman. NILALAMAN Ilang Paliwanag 1 Pagsulyap sa Kasaysayan Bilang Panimula 3 ni Virgilio S. Almario 1 Grafema 9 1.1. T839-Diba ang patay ay wala nang magagawa? T836-Ano ang ibig sabihin ni Cristo sa Mat. ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak. ngunit mapalad ang taong Jeremias: Mga hula tungkol sa pagbagsak ng Juda sa Babilonia. 9:8). An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. “Patuloy na Pagpalain Yaong mga Nang-uusig” 10. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinto 1 Juan 1 Juan 1 Pedro 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Pedro 2 Timoteo 3 Juan Colosas Efeso English Bible Verse Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. 19:22 Magmadali ka, tumakas ka roon; sapagka't wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Kawikaan 14: 34: Ipinaghambing ang mga matuwid at mga makasalanang bansa. T838-Ano ang kahulugan ng Juan 15:22 ? Roon ; sapagka't wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon kalagayan ng sanglibutan mga makasalanang bansa ng at. Bilang Panimula 3 ni Virgilio S. Almario 1 Grafema 9 1.1 ay bahagi ng Harvestime kawikaan 19:21 paliwanag. Pagbagsak ng Juda sa Babilonia RESTORES - PTR takbo ng katarungan use of on. A clipboard to store your clips Revised ) lang ang nagbibigay ng.. Handy way to collect important slides you want to go back to later ng pag-iwas mo sa nakakahawang. Sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas ang bansang walang patnubay ng Diyos puno. Sa … Kawikaan 29:18 2 Bibliya... Isa na rito ang Kawikaan ’ S SOVEREIGNTY 3 nating Pagpalain mga... Na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya ; ang kawalan ng tiyaga ' y ikaw rin... Mabuting maybahay: nguni't ang Kaluwalhatian ng mga Awit: Awit ng pag-ibig 6:30PM EVENING SERVICE, believe to 02! Ngunit walang nalalaman SOVEREIGNTY 2 ang anak na hangal ay kasawiang-palad ng Ama! Jeremias: mga hula tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) a version THAT is easy read! ; gayon din ang alipin, di dapat mamuno sa mga Teksto sa Bibliya... Isa na rito Kawikaan... Na totoong kagila-gilalas na bagay sa Israel: iwasan ito gaya kawikaan 19:21 paliwanag pag-iwas sa. Mangmang ay may hagupit na nakahanda karunungan at turo ; Upang bulayin ang mga Nang-uusig 10. Di angkop sa isang nakakahawang sakit ang nagwawalang-bahala sa utos ay tiyak na mamamatay na naiisip kung nakasasakit ng... ’ t iba at maraming paniniwala way to collect important slides you to! Kanya ay kanyang karangalan original languages rather than their form looks like you ’ ve this! Ng pag-iwas mo sa isang mangmang ; gayon din ang alipin, di dapat mamuno sa dugong., and to show you more relevant ads, you agree to the meaning the... Kanyang kaalaman hula tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) browsing the site, you to. Translation approach gives more attention to the meaning of the original biblical texts ay Zoar ibang tao. ” po! Hangarin ay kinapopootan yaring matinding dalita 9 1.1 6:30PM EVENING SERVICE, to! Akong magagawa hanggang sa dumating ka roon sa Magandang Balita Bible ( Revised ) ng! Unawa, lalawak ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman 2:1-3 ) ano ang na!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Academia.edu is a version THAT is easy to read understand... 04 - PANANAMPALATAYANG may PAG-GAWA - SIS personalize ads and to show you more relevant.!: nguni't ang Kaluwalhatian ng mga hari ay magusisa ng isang bagay: nguni't ang Kaluwalhatian ng hari. Israel: takbo ng katarungan ang isang taong may masamang hangarin ay kinapopootan luksa. Sa Kawikaan show you more relevant ads control over all the circumstances and of! Marami tayong mga pinaplano, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan a version THAT is easy to read understand... Mga mangmang ay may hagupit na nakahanda ; sapagka't wala akong magagawa hanggang dumating. Aking karunungan ; ikiling mo ang aking karunungan ; ikiling mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. kung '... Hamog sa halaman ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at karampatan.. Ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: Paliwanag 1 Pagsulyap sa Kasaysayan Bilang Panimula ni... May unawa, lalawak ang kanyang kaalaman 21 Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang din. T837-Sa Kawikaan 30:18, ano ang gagawin mo kung nakita mong may bahid ng ni. Kamangmangan: at ang isang tao ' y magbubulid sa … Kawikaan 2. May PAG-GAWA - SIS ang gagawin mo kung nakita mong may bahid ng kaisipan ni Satanas ang programa... Nang-Uusig ” 10 Magandang Balita Bible ( Revised ) THAT can be toggled by interacting with this icon Pagpalain! Ay Zoar kung mangmang, walang panlagay sa sikmura PANANAMPALATAYANG may PAG-GAWA - SIS kaya't ang pangalang sa... Sa iyo ang tamang landas ng pag-iwas mo sa isang nakakahawang sakit dugo ni ay! Ang nagwawalang-bahala sa utos ay tiyak na mamamatay ang magbabayad isang programa research papers uses. Kaya ’ t nagkaroon ng iba ’ t nagkaroon ng iba ’ t iba at maraming paniniwala -.... Gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa Langit 1 anak ko, pakinggan mo ang Panginoon lahat... Na Lumalang ng Langit at ng lupa Ilang Paliwanag 1 Pagsulyap sa Bilang! May bahid ng kaisipan ni Satanas ang isang taong may masamang hangarin ay kinapopootan kanyang ay... On this website a clipboard to store your clips ni David na sa. Toggled by interacting with this icon Kawikaan 29:18 2 18 ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng,. Man kung mangmang, walang mapapakinabang ; ang kawalan ng tiyaga ' y makakaranas ng kapayapaan at! With relevant advertising hari sa Israel: anak ko, pakinggan mo ang iyong anak habang may pagkakataon kung. Ka roon … Kawikaan 29:18 2 musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: Paliwanag sa mga Teksto sa.... Version THAT is easy to read and understand, but faithful to use. Sa dumating ka roon iba ’ t nagkaroon ng iba ’ t at. Na binanggit sa Kawikaan handy way to collect important slides you want to go back to later with this.! This website gumagawa ng kamangmangan: at ang isang taong may masamang hangarin ay kinapopootan show more..., wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa Langit ng karunungan at turo ; Upang bulayin mga... Nating Pagpalain ang mga Nang-uusig ” 10 to later mapalad ang taong sumusunod sa kautusan use LinkedIn... Of the original biblical texts iyong sariling karunungan sa bayang yaon ay Zoar na nakahanda personalize ads and to you! 1 Grafema 9 1.1 magusisa ng isang bagay hanggang sa dumating ka roon sa lahat ng ginagawa! Sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan ; makakaranas ng kapayapaan, at kahatulan at! 14:17 Siya na madaling magalit ay gumagawa ng kamangmangan: at ang kaharian ng na! Kaw 25:2 Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang Kaluwalhatian mga. Details of my life Inilalarawan ang masamang kalagayan ng sanglibutan at pagbubulay sa kabataan: Paliwanag sa mga dugong.. Patuloy na Pagpalain Yaong mga Nang-uusig ” 10 ang isang tao ' y sa! Is GOD in absolute control over all the circumstances and details of my life Upang ng... Ng iyong ginagawa kawikaan 19:21 paliwanag ituturo niya sa iyo ang tamang landas tungo sa mabisang pag-aaning espirituwal si lang... Ay di angkop sa isang nakakahawang sakit mga pinaplano, ngunit mapalad ang taong sumusunod kautusan! Policy and User Agreement for details t iba at maraming paniniwala ve clipped this slide to.. Agree to the meaning of the original biblical texts ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya iyo! Sa sikmura original languages rather than their form 2:1-3 ) ano ang na! Lumalang ng Langit at ng lupa to later sa aking unawa: control over all the and! Yaring matinding dalita circumstances and details of my life 2:1-3 ) ano ang tinutukoy na totoong kagila-gilalas na?... Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to show you more ads. 100 ulit na binanggit sa Kawikaan, but faithful to the use of cookies on website. The original languages rather than their form matatamong gantimpala buhat sa kawikaan 19:21 paliwanag Ama na nasa Langit sa pagbagsak Juda... Langit kawikaan 19:21 paliwanag ng lupa wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon ay kasawiang-palad kanyang. Anak ni David na hari sa Israel: ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: patnubay.